Kategoria Bez kategorii

Pliki do pobrania

Podstawa_programowa_wychowania_przedszkolnego_dla_przedszkoli.pdf Upoważnienie_do_odbioru_dziecka_z_przedszkola.pdf Polityka_prywatnosci.pdf RODO.pdf

REKRUTACJA 2023/2024

dziewczynka

R E K R U T A C J A DO PRZEDSZKOLA NR 26 Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi na rok 2023/2024 Drodzy Rodzice SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO PRZEDSZKOLA DZIECI W WIEKU OD 3 DO 6 LAT. Uprzejmie informujemy, iż…

Historia Przedszkola

Początki działalności przedszkola przy ul. Tomickiego 3 w Poznaniu ściśle wiążą się z założeniem w 1937 r. Placówki, będącej własnością Zgromadzenia. W tym właśnie domu siostry otworzyły przedszkole, do którego uczęszczało ok. 40 dzieci. Praca sióstr trwała nieprzerwanie do 28…

Historia Zgromadzenia

Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi formowało się w trudnym okresie dziejowym pod zaborem rosyjskim na przełomie XIX i XX wieku. Powstawało ono stopniowo, ponieważ na przeszkodzie stał ukaz carski z 1864 r. zabraniający tworzenia takich wspólnot. Początek Zgromadzeniu…

Co nas wyróżnia

Do czterech dziedzin wychowania przedszkolnego wyróżnianych w pedagogice, tj. wychowania zdrowotnego, umysłowego, społeczno-moralnego i estetycznego, świadomie dołączamy wychowanie religijne. W ten sposób zmierzamy do rozwijania zdolności przeżywania treści religijnych, kształtowania postaw wiary, wyrobienia nawyków związanych z życiem chrześcijańskim. Jest ono…

Działalność przedszkola

2011_03050099

Przedszkole realizuje cele i zadania w duchu wartości i zasad katolickich, a w szczególności: Wspomaga indywidualny i wszechstronny rozwój dziecka Kontynuuje wychowanie domowe Sprawuje opiekę nad dzieckiem w trosce o bezpieczeństwo, zdrowie i prawidłowy jego rozwój w sposób podmiotowy i…

Nasze grupy

  Pracujemy w czterech grupach:   dzieci 3  letnie – ANIOŁKI       dzieci 4 letnie – PROMYCZKI       dzieci 5 letnie – MOTYLKI       dzieci 6 letnie – SŁONECZKA

Przedszkole nr 26 Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi w Poznaniu
Skip to content