⏲️ Ramowy rozkład dnia

 • 6.30 – 8.00 – Zabawy i gry dowolne według zainteresowań dzieci, indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym
 • 8.00 – 8.30 – Ćwiczenia poranne, czynności higieniczno – porządkowe, przygotowanie do śniadania
 • 8.30 – 9.00 – Wspólna modlitwa przed posiłkiem, śniadanie
 • 9.00 – 11.00 – Zajęcia dydaktyczne realizowane wg programu, gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, (obserwacje przyrodnicze), zabawy dowolne wg. zainteresowań dzieci
 • 11.00 – 11.15 – Zabiegi higieniczne i samoobsługowe przygotowujące do drugiego śniadania
 • 11.15 – 11.40 – Wspólna modlitwa przed posiłkiem, II śniadanie
 • 11.40 – 13.00 – Zabawy w ogrodzie przedszkolnym (zabawy ruchowe w sali), ćwiczenia i zabawy utrwalające, ortofoniczne, tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne, czynności i zabawy podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy wg zainteresowań, zajęcia dodatkowe
 • 13.00 – 13.15 – Przygotowanie do obiadu (czynności higieniczno – porządkowe)
 • 13.15 – 13.45 – Modlitwa przed posiłkiem, obiad
 • 13.45 – 14.00 – Zajęcia relaksacyjne, słuchanie bajek opowiadanych przez nauczyciela lub odtwarzanych z płyt, kaset, odpoczynek przy muzyce
 • 14.00 – 16.30 – Zabawy kierowane przez nauczyciela w sali lub ogrodzie, zabawy tematyczne wg zainteresowań, praca wyrównawcza, indywidualna lub zbiorowa, zabawy swobodne, udział w prostych pracach porządkowych na terenie sali, przygotowywanie kącików tematycznych, gazetek, kontakty z rodzicami
Przedszkole nr 26 Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi w Poznaniu
Skip to content