馃敀 Polityka prywatno艣ci

Polityka Prywatno艣ci okre艣la warunki dotycz膮ce u偶ytkowania serwisu internetowego.
Korzystaj膮c w dowolny spos贸b z niniejszego serwisu internetowego jego u偶ytkownik akceptuje warunki okre艣lone w Polityce Prywatno艣ci.

Ochrona danych osobowych

Korzystaj膮c z serwisu internetowego u偶ytkownik wyra偶a zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe mog膮 by膰 przetwarzane wy艂膮cznie na podstawie informacji przekazanych przez u偶ytkownika serwisu internetowego. Przekazanie informacji obejmuj膮cych dane osobowe jest dobrowolne. Do informacji tych nale偶膮 np. imi臋 i nazwisko, adres e-mail, adres IP, numer telefonu oraz wizerunek uczestnik贸w wydarze艅. Cel wykorzystania danych osobowych jest ka偶dorazowo okre艣lony w serwisie internetowym. Najcz臋艣ciej jest to subskrypcja wiadomo艣ci z serwisu za pomoc膮 poczty e-mail lub kr贸tkich wiadomo艣ci tekstowych SMS albo udzielenie dost臋pu do wybranych podstron serwisu dla zalogowanych u偶ytkownik贸w.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z Rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych, dalej r贸wnie偶 鈥濺ODO鈥), informujemy, 偶e:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest “Przedszkole Nr 26 Si贸str Wsp贸lnej Pracy od Niepokalanej Maryi w Poznaniu”, prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 pod adresem: ul. Tomickiego 3, 61-116 Pozna艅.
 2. Administrator wyznaczy艂 Inspektora Ochrony Danych Osobowych z kt贸rym mo偶na skontaktowa膰 si臋 poprzez email: iodo@wpinfo.com.pl
 3. Dane osobowe b臋d膮 przetwarzane w celu zbierania danych statystycznych dotycz膮cych ruchu w niniejszym serwisie internetowym na podstawie adres贸w IP oraz na podstawie wcze艣niej udzielonej zgody w zakresie i celu okre艣lonym w tre艣ci zgody.
 4. Dane osobowe b臋d膮 przechowywane przez okres niezb臋dny do realizacji cel贸w okre艣lonych w pkt 2 i przechowywane przez okres niezb臋dny do zrealizowania przepis贸w dotycz膮cych archiwizowania danych obowi膮zuj膮cych u Administratora.
 5. W zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych, u偶ytkownikowi serwisu internetowego przys艂uguj膮 nast臋puj膮ce uprawnienia: o prawo dost臋pu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopiitych danych,
  • prawo do 偶膮dania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  • prawo do 偶膮dania usuni臋cia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  • prawo do 偶膮dania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • o prawo do cofni臋cia udzielonej zgody; cofni臋cie zgody nie ma wp艂ywu na zgodno艣膰 przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem.
 6. W przypadku powzi臋cia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, osoba kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w艂a艣ciwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 7. Dane mog膮 by膰 przetwarzane w spos贸b zautomatyzowany i nie b臋d膮 profilowane.
 8. Ze wzgl臋d贸w technicznych, na podstawie stosownych um贸w, dane osobowe mog膮 by膰 przekazywane podmiotom zajmuj膮cym si臋 obs艂ug膮 informatyczn膮 Administratora.
 9. Dane osobowe mog膮 by膰 przekazywane organom w艂adzy publicznej oraz podmiotom wykonuj膮cym zadania publiczne lub dzia艂aj膮cym na zlecenie organ贸w w艂adzy publicznej, w zakresie i celach, kt贸re wynikaj膮 z przepis贸w powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa.

Pliki cookies

Pliki cookies s膮 to ma艂e pliki tekstowe, przesy艂ane do urz膮dzenia u偶ytkownika podczas odwiedzania przez niego serwisu internetowego. Pliki cookies zawieraj膮 m.in. adres serwisu internetowego, z kt贸rego pochodz膮, ustawienia dokonane przez u偶ytkownika serwisu, dane wpisywane do formularzy. Mechanizm cookies nie pobiera jakichkolwiek danych osobowych ani 偶adnych informacji poufnych z urz膮dzenia u偶ytkownika serwisu internetowego. Korzystaj膮c z serwisu internetowego u偶ytkownik wyra偶a zgod臋 na wykorzystywanie plik贸w cookies.

Narz臋dzia i tre艣膰 z innych firm

Niniejszy serwis internetowy mo偶e zawiera膰 przyciski, narz臋dzia lub tre艣ci kieruj膮ce do us艂ug innych podmiot贸w, m.in. Facebook, Google, YouTube, PayU. Korzystanie z aplikacji innych firm mo偶e powodowa膰 przesy艂anie danych zewn臋trznym podmiotom. Administrator danych osobowych nie otrzymuje od firm zewn臋trznych informacji o celu i zakresie gromadzonych danych jak r贸wnie偶 sposobie ich wykorzystania.
Najcz臋艣ciej wykorzystywane us艂ugi podmiot贸w zewn臋trznych:

 • Plugin Facebook (Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irleand)
  Plugin 艂膮czy u偶ytkownika z profilem typu Fanpage na serwerze Facebook’a. Facebook mo偶e w贸wczas uzyska膰 informacje o adresie IP u偶ytkownika odwiedzaj膮cego serwis internetowy.
 •  Google Analytics (Google Ireland Limited, Gordon House Barrow Street, Dublin 4, Irleand)
  Mechanizm analizy us艂ug sieciowych Google Inc., umo偶liwia m.in. przygotowanie raport贸w dotycz膮cych korzystania z serwisu internetowego.
  Szczeg贸艂owe informacje na temat zbierania i wykorzystywania danych przez podmioty zewn臋trzne, a tak偶e praw u偶ytkownika w tym zakresie i sposob贸w ochrony
  prywatno艣ci, mo偶na znale藕膰 w polityce prywatno艣ci tych podmiot贸w

Prawa autorskie

Zawarto艣膰 serwisu internetowego, a tak偶e mechanizmy i oprogramowanie u偶ywane w serwisie internetowym s膮 obj臋te ochron膮, wynikaj膮c膮 z przepis贸w polskiego i mi臋dzynarodowego prawa autorskiego. U偶ytkownik serwisu internetowego, bez zgody w艂a艣ciciela serwisu nie posiada prawa do odsprzeda偶y lub wykorzystania w celach komercyjnych serwisu internetowego i jego zawarto艣ci. Wykorzystanie niniejszego serwisu internetowego w spos贸b, kt贸ry narusza艂by w/w warunki albowszelkie obowi膮zuj膮ce prawa lub przepisy, a tak偶e w spos贸b, kt贸ry powoduje albo mo偶e spowodowa膰 uszkodzenie serwisu internetowego, przerw臋 lub zak艂贸cenia w pracy jest zabronione

Przedszkole nr 26 Si贸str Wsp贸lnej Pracy od Niepokalanej Maryi w Poznaniu
Skip to content