Działalność przedszkola

Przedszkole realizuje cele i zadania w duchu wartości i zasad katolickich, a w szczególności:

  • Wspomaga indywidualny i wszechstronny rozwój dziecka
  • Kontynuuje wychowanie domowe
  • Sprawuje opiekę nad dzieckiem w trosce o bezpieczeństwo, zdrowie i prawidłowy jego rozwój w sposób podmiotowy i zindywidualizowany
  • Przygotowuje dzieci do nauki szkolnej
  • Stwarza warunki, w których dzieci i dorośli czują się dobrze
  • Wychowanie służy podtrzymywaniu tożsamości narodowej, uczy miłości do Boga i Ojczyzny
  • W miarę potrzeb i możliwości placówki – przedszkole pomaga rodzicom przez organizowanie ich dzieciom pomocy psychologicznej, pedagogicznej, rehabilitacyjnej i innej.

(Ze Statutu Przedszkola )

 

Przedszkole realizuje swe zadania w ścisłej współpracy z rodzicami (opiekunami) dziecka, a także z osobami oraz instytucjami świeckimi i kościelnymi wspierającymi działalność przedszkola.

 

2011_03050099

Przedszkole nr 26 Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi w Poznaniu
Skip to content