Informacja dla rodziców

12Z dniem 25 maja 2020r. wznawiamy zajęcia

opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci których

rodzice pisemnie zdeklarowali chęć powrotu

do przedszkola w czasie trwania epidemii.

Przedszkole nr 26 Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi w Poznaniu
Skip to content