SPOTKANIE INFORMACYJNE

kółkoDRODZY RODZICE

OD 14 KWIETNIA (wtorek) DO 24 KWIETNIA (piątek)

BARDZO PROSIMY O PISEMNE POTWIERDZENIE WOLI

ZAPISANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA –

PODPISANIE POROZUMIENIA

POMIĘDZY RODZICAMI, A PLACÓWKĄ

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

ZAPRASZAMY CODZIENNIE OD GODZINY 8.00 DO 12.00

BRAK PISEMNEGO POTWIERDZENIA W WYZNACZONYM
TERMINIE JEST JEDNOZNACZNY Z REZYGNACJĄ
Z DALSZEGO POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
(PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA)

RODZICÓW DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH
ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE
W CZWARTEK 14 MAJA O GODZINIE 17.00

Przedszkole nr 26 Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi w Poznaniu
Skip to content