ŻYCZENIA WIELKANOCNE

images 3
Niech światło prawdy i miłości płynące

z WIEKANOCNEGO PORANKA 

Opromienia nam życie, wzmacnia i dodaje sił,

niech pomaga w budowaniu jeszcze

większego dobra, niech napełnia nasze serca

i życie pokojem i radością, które mają

początek, ale niech nie mają końca.

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.

Czas odrodzenia się wiary w siłę

Chrystusa i drugiego człowieka

Życzymy, aby Święta Wielkanocne

przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.

By stały się źródłem wzmacniania ducha.

Niech Zmartwychwstanie, które niesie

odrodzenie napełni Was pokojem i wiarą,

niech da siłę w pokonywaniu trudności i 

pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Życzą:
Siostry i Panie

Przedszkole nr 26 Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi w Poznaniu
Skip to content