Dziecięca Matematyka – Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych

 

 

Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska

 

Dziecięca Matematyka

 

 

Dokument ten różni się od dotychczasowych programów nauczania dla przedszkoli czy szkół, zawiera bowiem, oprócz charakterystycznych dla programu elementów, wiele cennych informacji merytorycznych i wskazówek metodycznych. Autorki szczegółowo wyjaśniają ideę wspomagania rozwoju umysłowego dzieci i zasady edukacji matematycznej.

Zamiast tradycyjnego układu “osobnych treści dla każdej grupy rówieśniczej” proponują 14 bloków tematycznych, obejmujących zakresy dziecięcego rozumowania i edukacji matematycznej. W każdym bloku treści kształcenia są ułożone w porządku rozwojowym. Obok haseł programowych omówiono także prawidłowości rozwojowe dzieci oraz przykładowe serie ćwiczeń i zabaw.

 

W uwagach o realizacji programu nauczyciele znajdą wyjaśnienie, jakich reguł pedagogicznych i psychologicznych należy przestrzegać, by edukacja matematyczna była dla dzieci przyjazna. Przewidywane osiągnięcia to ostatnia część programu. Opisano tam umiejętności, które pomogą dzieciom w osiąganiu sukcesów w nauce szkolnej.

 

 

Symbol: 1011503

Typ: Program nauczania

Rok wydania: 2005

Termin publikacji II kwartał.

Nr wydania: VI

Liczba stron: 64

Format: B5 

ISBN: 978-83-02-07338-0

Nr aprobaty: DKW-4013-5/01 MEN

 

O AUTORACH:

 

Prof. dr hab. EDYTA GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA jest kierownikiem Katedry Wspomagania Rozwoju i Edukacji Dzieci w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Jest autorką wielu publikacji poświęconych niepowodzeniom szkolnym dzieci oraz skutecznych narzędzi diagnozowania dzieci z poważnymi zaburzeniami rozwojowymi. Od wielu lat wprowadza swój autorski program wspomagania rozwoju dzieci i ich uzdolnień matematycznych w przedszkolach eksperymentalnych na terenie całej Polski. We współpracy z Ewą Zielińską opublikowała cykl książek pt. „Dziecięca matematyka”, poświęconych m.in. edukacji matematycznej dzieci, w skład którego wchodzą:

– Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych;

– Metodyka i scenariusze zajęć z sześciolatkami w przedszkolu, szkole i w placówkach integracyjnych;

– Edukacja matematyczna dzieci w domu, w przedszkolu i w szkole;

– Edukacja matematyczna dzieci. Książka dla rodziców i nauczycieli.

 

Oprócz „Dziecięcej matematyki” nakładem WSiP ukazały się publikacje tych autorek pt. „Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci wolniej rozwijających się” (książka dla rodziców, terapeutów i nauczycieli przedszkola oraz zestaw zabawek edukacyjnych).

 

 

 

Przedszkole nr 26 Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi w Poznaniu
Skip to content