Dziecięca Matematyka – Metodyka i scenariusze zajęć z sześciolatkami w przedszkolu, w szkole i w pla

 

Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska

 

Dziecięca Matematyka

 

Książka jest kolejną pozycją w cyklu “Dziecięca matematyka”. Składa się z piętnastu bloków tematycznych, zawierających:

• wykaz treści kształcenia,

• zalecenia pedagogiczne i psychologiczne,

• scenariusze zajęć,

• komentarz metodyczny,

• wykaz literatury dotyczącej omawianego tematu.

• wykaz treści kształcenia,

• zalecenia pedagogiczne i psychologiczne,

• scenariusze zajęć,

• komentarz metodyczny,

• wykaz literatury dotyczącej omawianego tematu.

 

 

Istotą metodyki opisanej w książce jest to, że dziecka nie traktuje się jako posłusznego naśladowcę tego, co podaje nauczyciel, ale jako osobę myślącą, sensownie reagującą. Wszystkie ćwiczenia opisane w książce zostały starannie przetestowane z dziećmi, a podane scenariusze są tak szczegółowe, jasne i precyzyjne, że każdy nauczyciel może je łatwo zaadaptować do swojej grupy przedszkolnej. Końcowa część zawiera cenną instrukcję, jak pomóc dziecku wolniej rozwijającemu się i dziecku z zaburzeniami.

 

Publikacja ma formę skoroszytu, z którego można wyjmować potrzebne na daną lekcję scenariusze i można wpinać własne pomysły metodyczne.

 

 

Symbol: 1011505

Typ: Poradnik

Rok wydania: 2005

Termin publikacji II kwartał.

Nr wydania: V

Liczba stron: 272

Format: B5

ISBN: 978-83-02-07622-0

 

Przedszkole nr 26 Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi w Poznaniu
Skip to content