ABC Program wychowania przedszkolnego XXI wieku


Praca zbiorowa pod redakcją Anny Łady-Grodzickiej

 

Program Wychowania Przedszkolnego 

Program jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 2/2000; Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 1999 r.).

W proponowanym programie następuje odejście od podziału treści programowych na poszczególne grupy wiekowe. Wprowadzono poziomy o wzrastającym stopniu trudności. Treści wychowania i kształcenia zostały skupione wokół wydzielonych obszarów edukacyjnych.

 

W każdym obszarze edukacyjnym wyodrębniono zagadnienia szczegółowe, w których wydzielono (najczęściej) cztery poziomy działań na zasadzie narastania trudności. Stworzenie poziomów pozwala nauczycielowi na swobodne poruszanie się w ich obrębie, daje możliwość wyboru materiału i dostosowanie go do predyspozycji grupy, z którą aktualnie pracuje.

 

Program daje nauczycielom pewną swobodę działań, nie ogranicza ich inwencji i nie pozbawia możliwości wyboru.autorów; będących praktykami wychowania przedszkolnego; najważniejszym celem przy opracowaniu programu była jego przydatność, wyrażająca się w praktyczności, czytelności i przejrzystości treści.

 

Wydawnictwo: WSiP

Rok wydania: 2004

Ilość stron: 160

ISBN: 8302077224

 

O AUTORZE:

 

 

ANNA ŁADA-GRODZICKA jest magistrem pedagogiki i logopedą. Przez 30 lat pracowała jako nauczycielka przedszkola i metodyk wychowania przedszkolnego. Ma trzeci stopień specjalizacji zawodowej w zakresie wychowania przedszkolnego. Najbardziej ceniła sobie bezpośrednią pracę z dziećmi, do której wprowadzała wciąż nowe pomysły, które następnie przenosiła do tworzonych przez siebie książek. Jest autorką cykli podręczników, materiałów metodycznych i pomocy dydaktycznych dla przedszkoli pt. „ABC sześciolatka” oraz „ABC pięciolatka”.

Interesuje się psychologią, muzyką, medycyną niekonwencjonalną i tkactwem.

 

Przedszkole nr 26 Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi w Poznaniu
Skip to content