Ramowy rozkład dnia

dziecko__35_RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

6.30 – 8.00 – Zabawy i gry dowolne według zainteresowań dzieci, indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym

 

8.00 – 8.30 – Ćwiczenia poranne, czynności higieniczno – porządkowe, przygotowanie do śniadania40

 

8.30 – 9.00 – Wspólna modlitwa przed posiłkiem, śniadanie

 

9.00 – 11.00 – Zajęcia dydaktyczne realizowane wg programu, gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, (obserwacje przyrodnicze), zabawy dowolne wg. zainteresowań dziecimis_uszatek

 

11.00 – 11.15 – Zabiegi higieniczne i samoobsługowe przygotowujące do drugiego śniadania

 

11.15 – 11.40 – Wspólna modlitwa przed posiłkiem, II śniadanie

whip

 

11.40 – 13.00 – Zabawy w ogrodzie przedszkolnym (zabawy ruchowe w sali), ćwiczenia i zabawy utrwalające, ortofoniczne, tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne, czynności i zabawy podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy wg zainteresowań, zajęcia dodatkowe

 

13.00 – 13.15 – Przygotowanie do obiadu (czynności higieniczno – porządkowe)

 

13.15 – 13.45 – Modlitwa przed posiłkiem, obiad51

 

13.45 – 14.00 – Zajęcia relaksacyjne, słuchanie bajek opowiadanych przez nauczyciela lub odtwarzanych z płyt, kaset, odpoczynek przy muzyce

 

14.00 – 16.30 – Zabawy kierowane przez nauczyciela w sali lub ogrodzie, zabawy tematyczne wg zainteresowań, praca wyrównawcza, indywidualna lub zbiorowa, zabawy swobodne, udział w prostych pracach porządkowych na terenie sali, przygotowywanie kącikówdziewczynka tematycznych, gazetek, kontakty z rodzicami

Przedszkole nr 26 Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi w Poznaniu
Skip to content