Przedszkole nr 26 Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi